Tillbaka
Hjälprogram för att underlätta att underhålla regelfiler som brukar vara många till antalet i ett bibliotek.

Här hittar du samtliga nedanstående filer.
COPYA101.ZIP   COPY på ett litet annorlunda sätt.
         Söker enstaka bokstäver i filnamn.
         Filer kan kopieras eller flyttas.

DIRA111.ZIP   Dir på ett litet annorlunda sätt.
         Man kan söka efter filer med
         enstaka tecken som förekommer
         mitt i filnamnet. Man kan söka
         efter flera filnamn på samma
         argumentrad m.m.

FIBDI102.ZIP   FIBDIR <1.02> Städar FILES.BBS och på disk.
         Läser FILES.BBS och kontrollerar om filen
         finns kvar på disk. Gör den inte det så
         plockas filnamnet med beskrivning bort från
         FILES.BBS. Fler städfunktioner är inbyggt i
         programmet. Så som att radera eller flytta
         filer. Läs READ.ME i arkivet!

READ102.ZIP   READ på ett litet annorlunda sätt.
         Söker enstaka bokstäver i filnamn.
         Filer kan editeras eller läsas.

RM12B1.ZIP     Rulefix Manager    Version 1.2b1
         ---------------------------------
         * Skickar upp dina regelfiler
         till rulle automatiskt om du
         ändrat i dom samt postar dom i
         mötet.
         * Skickar kvittens till rulefix
         och postar regelfilen i mötet
         med X dagars intervall om dom
         inte ändrats.
         * Kan posta två ytterligare filer
         i samband med regelfilen.
         * JAM, Hudson och *.MSG stöd i
         både netmail och echomail.
         * Lightbar styrt setup program.
         ---------------------------------
             * !FREEWARE! *

RULCHK10.ZIP   RULCHECK 1.0    (C) Erik Johansson 1996
         -------------------------------------------
         Programmet kontrollerar ditt bibliotek med
         regelfiler från filekot AREARULE, och med
         hjälp av ARKIV.IDX kontrollerar den vilka
         regelfiler du saknar. Programmet tillverkar
         därefter en textfil med mötes- och fil-namn
         på de saknade reglerna.

RULDL102.ZIP   <1.02> Raderar/visar/flyttar regelfiler
         som är äldre än valt antal dagar eller
         månader.  Kontrollerar matchning mot
         DIR.IDX. Möjlighet att logga filerna
         finns i separat loggfil.

RULEDEL.ZIP   <1.01> Raderar/visar regelfiler
         som är äldre än valt antal månader.
         Kontrollerar matchning mot DIR.IDX.
         Möjlighet att logga filerna finns i
         separat loggfil.

RULEDESC.ZIP   <1.10> Läser av regelfilerna för FidoNets
         möten *.RUL, och skapar en FILES.BBS och
         lägger in beskrivningen för regelfilen där.

TOUCH106.ZIP   TOUCH <1.06> Regelfilkontroll hos sysop.
         Programmet håller reda på regionens alla
         regelfiler  genom  att  i echomailarean
         R20_TOUCH av MSG-typ läsa av inkomna texter
         sända av RuleFix, som är ställda till
         mottagarnamnet  Touch.  Baserat  på  de
         kommandon som står i brevet så raderas
         inaktuella  regelfiler  eller uppdaterar
         datum och tid på de regler som  inte
         uppdaterats  i  textinnehållet utan där
         moderatorn hört av sig till RuleFix och
         talat om att gällande regelfil fortfarande
         gäller. Använder man sig av ett FILES.BBS-
         system så kam man även få sin FILES.BBS
         uppdaterad  vid  radering  av  filer.
         Programmet är lämpligt att använda för alla
         sysopar och pointer som tar del av filekot
         AREARULE.

Tillbaka