Svenska:

Här kan du läsa texter i Fidonet:
Fidonet echomail

Här kan du ge synpunkter på läsfunktionen ovan:
Synpunkter

Åter till:
www.fidonet.itu.se
  English:

Read Fidonet messages:
Fidonet echomail

Back to main site:
www.fidonet.itu.se
Befintlig användare:
Användarnummer:       
Lösenord:        
     
Eller bli användare
Registered user:
User number:       
Password:        
     
Or register as user