R20_8bitar

Veterandatormötet

Beskrivning av R20_8bitar

R20_8bitar är ett möte där vi diskuterar veterandatorer. Med veterandatorer menas i det här fallet datorer som är uppbyggda kring åttabitarsprocessorer (exempelvis Z80 och 6502). Även enkortsdatorer med åttabitarsprocessorer och processorerna själva faller inom mötets ämnesområde.

Mötesregler

Möte:        Veterandatormötet
EchoID:      R20_8BITAR
Beskrivning: Om åttabitarsdatorer
Moderator:   Peter Karlsson
Nod:         2:206/221
Uppdatering: version 1.08; 1997-12-17

Regler för mötet R20_8BITAR

Mötet är avsett för diskussioner angående åttabitarsdatorer och dessas utnyttjande. Annonsering är tillåtet för privatpersoner och ideella föreningar i måttlig mängd (om detta missbrukas kan moderatorn gå in och begränsa det).

Standardregler enligt R20_EPOL gäller, namntillägg är dock tillåtna, du kan alltså skriva under 'Nils Andersson /lustig', att skriva under alias är dock *inte* tillåtet

Kontaktinformation

Mötets moderator (huvudansvarige) är Peter Karlsson, 2:206/221.0. Kan nås på e-post-adressen pk@abc.se.

Mötesdeltagare

Vill du stå med i listan över mötesdeltagare? Kontakta mig så ordnar jag det!

Intressanta länkar

Project 64 ett försök att samla dokumentation relaterad till Commodore 64, som annars riskerar att gå förlorad, i elektroniskt format
Project 81 ett systerprojekt till Project 64, för Sinclair ZX81 (Timex 1000)
Internationella Project 64 ett systerprojekt till Project 64, för icke-engelskspråkiga dokumentationer för Commodore 64
CaBooM ett försök att samla alla Commodore 64-relaterade länkar på WWW i en sökbar databas.
The Commodore 8-bit WWW server huvudwebbplatsen i Europa för Commodores åttabitarsdatorer
Min egen sida Med SYS PD/C64,C128
ZX81 Home Page här hittar du det mesta du vill veta om Sinclair ZX81 (i USA känd som Timex 1000)
Planet Sinclair med mycket information kring företaget Sinclair och dess produkter
Bacchus' C64 tool list C64-relaterade program för andra datorer (emulatorer, överföringsprogram och liknande)
... har du info om fler sidor som kan vara av intresse för mötets deltagare? kontakta mig!

Återgå till Fidonetlänksidan.

Bakgrundsbilden kommer från IconBazaar.


Den här sidan är Lynxvänlig! Denna sida uppfyller HTML 3.2-standarden. Visas bäst med valfri browser!
Peter Karlsson / 2:206/221.0 / pk@abc.se