R20_Intr_kom

Välkommen till Intresseklubben kommenterar!

Beskrivning av R20_Intr_kom

R20_Intr_kom är ett "kommentarsmöte" till R20_Intresse - "Intresseklubben noterar". Så gott som allting är tillåtet att skrivas i mötet, förutom påbörjan av nya trådar (inlägg som inte är svar till ett tidigare inlägg).

Mötesregler

Möte:        Intresseklubben kommenterar
EchoID:      R20_INTR_KOM
Beskrivning: Kommentarer till R20_INTRESSE
Moderator:   Peter Karlsson
Nod:         2:206/221
Uppdatering: version 1.05; 1997-07-28

Regler för mötet R20_INTR_KOM

Mötet är avsett för diskussioner kring inlägg i R20_INTRESSE. Standardregler enligt R20_EPOL gäller.

Originalinlägg är förbjudna.

Det är ej tillåtet att inleda texter med rader av typen "Den ... skrev ... om ... till ..." (automatgenererade svarsrader).

Maximibegränsningen för antalet inlägg är 50 inlägg per 24-timmarsperiod och person.

Kontaktinformation

Mötets moderator (huvudansvarige) är Peter Karlsson, 2:206/221.0. Kan nås på e-post-adressen pk@abc.se.

Mötets co-moderatorer är Stefan Krantz, 2:203/176.1, kan nås på e-post-adressen skrantz@hem.passagen.se, samt Jesper Johansen, 2:205/454.69, kan nås på e-post-adressen jepson@skenbe.net.

Mötesdeltagare

Vill du stå med i listan över mötesdeltagare? Kontakta mig så ordnar jag det!

Intressanta länkar

... har du info om sidor som kan vara av intresse för mötets deltagare? kontakta mig!
Återgå till Fidonetlänksidan.

Bakgrundsbilden kommer från IconBazaar.


Den här sidan är Lynxvänlig! Denna sida uppfyller HTML 3.2-standarden. Visas bäst med valfri browser!
Peter Karlsson / 2:206/221.0 / pk@abc.se