För att allt ska fungera har FidoNet en mängd olika funktionärer, alla med sitt område och alla jobbar ideellt. Dels finns moderatorer, som har hand om mötena. Utöver dem finns (i Sverige): Region Coordinator (RC), Net Coordinator (NC, en för varje nät), Region Echomail Coordinator (REC) samt Net Echomail Coordinator (NEC, en per nät).

RC och NC ansvarar för den svenska delen av FidoNet respektive de olika näten i Svenska FidoNet.

REC och NEC har till uppgift att se till att echomail-flödet fungerar som det ska inom regionen eller respektive NEC:s nät, att medlemmarna i deras del av FidoNet vet hur man beter sig i möten och hur man går med i eller går ur olika möten.

BB (backbonenoden) är spindeln i nätet, en central där all post samlas upp för vidare distribution ut till de olika näten samt distribution i viss mån även utomlands.

FTPBB = Region FTP backbone-nod.
GUUCP = Region Internet gateway-nod.


Funktionärer i Svenska FidoNet just nu är:
 Region 20  Sverige
Göran Eriksson - RC20     (Region Coordinator för Sverige)
-vakant- - REC20   (Region Echomail Coordinator för Sverige)
Göran Eriksson - BB         (Svenska backbone)
Jesper Sörensen - FTPBB   (Region 20 FTP backbone)
Göran Eriksson - GUUCP  (Region 20 Internet Gateway)

 Nät   NC (Net Coordinator)  NEC (Net Echomail Coordinator)
 200   Håkan Karlsson   Peter Nilsson 
 201   Christer Jonson   -vakant- 
 203   Björn Felten   Björn Felten 
 204   Jesper Sörensen   Micael Bulow 
 205   Michael Cronsten    -Vakant-  
 206   Martin Evald    -Vakant-  

Internetadministratörer  Fidonet Sverige
Patrik Olsson - Root och SysAdm för www.fidonet.pp.se
Jesper Mårtenson - Postmaster, fidonet.pp.se
Wille Raab           - Webmaster, www.fidonet.pp.se
Michael Cronsten - Co-Webmaster, www.fidonet.pp.se

Se FidoNet-funktionärer i detaljerad lista med nodnummer (uppdaterad i september 2002).
[Sidan uppdaterad 2002-10-25]