Till skillnad från internet så använder man inte några "fasta" uppkopplingar i FidoNet. Istället använder man sig av en struktur som bygger på geografiska områden.
 

Högst upp har vi zonerna. Det finns sex zoner i FidoNet, Europa har zonnummer två. Under zonerna ligger regioner, som motsvarar olika länder. Region 20 (R20) är Svenska FidoNet. Regionerna är i sin tur indelade i olika nät, i Sverige har vi sex nät som täcker olika bitar av landet.

I näten finns HUBar, och under dem har vi noderna - de riktiga systemen som byter post. Under noderna kan det finnas pointer, som oftast är system för privatpersoner. Ska du gå med i FidoNet bör du börja som point.
 

Alla FidoNets medlemmar får en speciell adress, i mitt fall 2:201/308.666. Adressen visar var i strukturen som jag "hör hemma". Den börjar med en tvåa, som talar om att jag finns i zon 2 (Europa). Efter det kommer 201, som visar dels att jag finns i region 20 (Sverige) samt att jag finns i Sveriges nät 201, vilket täcker stor-Stockholm. Efter det kommer mitt "nod-nummer", där du kan läsa att jag har nod nummer åtta i HUB-området 300. Slutligen .666, är en point-adress som visar att jag är punkt under nod 308. Are we having fun yet? ;-)..

Jag vill poängtera att det här är något man inte behöver ha en susning om för att gå med i FidoNet!