Möten är FidoNets ryggrad. Möten i FidoNet kan i någon mån liknas vid mailing-listor på internet; folk skriver texter som sedan skickas ut till alla andra personer anslutna till mötet. De flesta möten har en "moderator", en person som ser till att diskussionerna inte urartar. Varje möte täcker ett visst ämnesområde, som exempel finns möten för astronomi, husdjur, HTML-design ... you name it! Om något möte fattas kan vem som helst dessutom skapa ett nytt möte utan några större problem.

I textarkivet kan du gå in och läsa gamla texter från förr.

Några möten i Svenska FidoNet har egna hemsidor, här nedan finner du en lista över dem. Det finns dock många fler möten i FidoNet än dessa. Den här listan visar lite kortfattad information om de möten du kan få tillgång till i Svenska FidoNet.

Nedan är de möten som har egna sidor:
CHAT204500, chatmöte för dem i HUB-område 2:204/500.
R20_8BITAR, om 8 bitars datorer.
R20_ELEKTRONIK, svenska elektronikmötet.
R20_FIDO_NOVIS, mötet avsett för frågvisa nybörjare.
R20_HARDROCK, hårdrocks-mötet
R20_INTR_KOM, Intresseklubben.
R20_KORSET, möte för kristna.
R20_KVINNOFANGELSET, om TV-serien Kvinnofängelset.
R20_FNEWS, den internationella tidningen FidoNews postas i detta möte. Den svenska varianten svenska FdioNews kan du läsa här

Listan med möten som du kan få tillgång till i Svenska FidoNet.

Ovanstående lista i arkiv:
R20_ECHO.ZIP ca: 50 Kb. Ny lista varje lördag (senaste är från september 2002).
Övriga dokument

Varje möte har har en regelfil som innehåller en beskrivning
om ämnet för mötet samt de regler som gäller för mötet.
Regelfiler

Här kan du hämta hem arkiv med alla regelfiler för alla svenska möten samt regelfiler för internationella möten.

RULES.ZIP ca: 65 Kb
INTRULES.ZIP ca: 220 Kb
Här finns lite tillbehörsprogram för hantering av regelfiler.

För att hämta diverse program för Fidonet så som konverteringsprogram för eventuell konvertering av teckenuppsättning för inkommande mötestexter, så klickar du på menyn "Fidonet-program".