Svenska FidoNews är en elektronisk "tidning" som gavs ut åren 1996 - 2002 av och för FidoNet-folk. Den innehåller delvis viktig information för medlemar i FidoNet, men framför allt finns där kul kåserier, bra artiklar och ... allt möjligt, helt enkelt. På Svenska FidoNews sidor kan du läsa tidningen och/eller ladda ner den för vidare betraktelser i hemmets lugna vrå.

Svenska FidoNews är inte den enda FidoNews som finns. Internationella FidoNews är förebilden för Svenska FidoNews, och likheterna sträcker sig givetvis längre än till namnet. Dock är den svenska tidningen intressantare för de flesta svenska FidoNet-användare.

Gå till tidningarna Svenska FidoNews