Kartan visar de svenska nätens geografiska täckning. Om du klickar på ett nätens områden så kommer du till dess egen sida på internet. För att spara plats är övre delen av kartan borttagen; den hör givetvis också till nät 205, det (geografiskt sett) största nätet i Sverige.

Noterat att något saknas? Korrekt, nät 202 är borta... Det var förut ett nät som täkte hela Sverige, trots att FidoNet hade delats upp geografiskt, och blev senare ett eget echomail-nät med namnet TCL-net. Den första januari 1998 var sista dagen TCL-net fanns. Det lades ned eftersom det hade för få aktiva medlemmar.

Gå med i nätens mailinglistor! De är avsedda för postning av viktig information rörande nätet i fråga, exempelvis vid driftstörningar. Tidigare texter som postats kan du kika på i webarkiven.

Här kan Du kika lite på statistik kring antalet noder i Fidonet samt lite övrig information om Fidonet.  

 

Nät 200 ][ Nät 201 ][ Nät 203 ][ Nät 204 ][  Nät 205 ][ Nät 206 ]
Nät204 Nät205 Nät201 Nät203 Nät204 Nät200 Nät200 Nät205 Nät204 Nät203 Nät201 Nät200 Nät206 Nät206