Policys och dokument     
r20_pol.zip  FidoNet region 20 policy.     
policy4.zip  FidoNet Policy version 4.07.     
echopol1.zip  FidoNet echomail policy version 1.0.     
r20_epol.zip  FidoNet region 20 echomail policy version 1.6.     
r20_echo.zip  Möteslista med tillgängliga möten i Fidonet region 20.     


Senaste nodlista, noddiff och pointlista finner du på
"Nodlistor och diffar".


[Sidan uppdaterad 2002-10-25]