Från den här sidan kan du hämta årets nodlistor och noddiffar, plus de senaste versionerna av några andra filer som uppdateras på veckobasis.

Alla filer som som har filändelsen *.NN är ZIP-arkiv, där de två siffrorna NN motsvarar de sista två siffrorna i dagnumret. Dagnumret räknas 1 - 365 under året, så exempelvis .z87 kan vara dagnummer 87, eller 187, eller 287.


Här kan Du hämta nodlistor: http://www.fidonet.itu.se/divfiles/nodelist

Här kan Du hämta noddiffar: http://www.fidonet.itu.se/divfiles/nodediff

Här kan Du läsa/hämta övriga filer: http://www.fidonet.itu.se/divfiles

En någorlunda komplett listning över nodlistor och noddiffar under alla Fidonets år fram till 2004 finns här: textfil

På sidan http://www.fidonet.itu.se/nodelist-data kan du söka efter uppgifter i svenska nodlistor från åren 1985 - 2003, så som BBS-namn, sysopnamn, telefonnummer mm.

Om Du har några frågor så sänd ett e-mail till micro at m.nu