Introduktion

För att polla Fidopost över internet måste man trixa lite. Vill man köra FDAPX som pointsystem (och det är ett alldeles utmärkt sådant, och svenskt dessutom) så finns det egentligen två vägar att gå. Antingen använder man någon form av fossildriver som emulerar ett modem över nätet eller så använder man ett externt program för att transportera posten över TCP/IP, som t.ex. Argus. Jag har ingen större erfarenhet av att konfigurera sådana program eftersom jag alltid tidigare använt helautomatiska och lättkonfigurerade system, som Terminate t.ex., över vanlig telefonlina, men jag har ändå lyckats få mitt pointsystem att fungera ganska smärtfritt med lite knökande och bökande i inställningarna.

Argus

Installera Argus där du vill ha det och svara på alla frågor som kommer upp under installationen. På min dator ligger det i C:\Program\Internet\Argus\ och alla exempel utgår från det. Ersätt denna sökväg med den du valt i alla exempel.

Paths

På menyn "Config" finns ett alternativ som heter "Paths". I dialogrutan ställer man in alla sökvägar som Argus skall använda för utgående och inkommande post och filer. Sökvägarna är relativa till Argus egen sökväg, men man kan ändra på bassökvägen om det behövs. Jag har dock kört med defaultvärdet men ändrat "Secure Inbound" till "IN" eftersom FDAPX bara importerar från en katalog och inte flera.

Passwords

På menyn "Config" finns ett alternativ som heter "Passwords". I dialogrutan ställer man in vilka lösenord som skall användas för vilka bossar. Det är bara att skriva in din boss adress och det lösenord du valt/han har gett dig.

TCP/IP Daemon

På menyn "Config" finns ett alternativ som heter "TCP/IP Daemon". Under detta alternativ finns ett antal flikar. Det skall gå bra att använda defaultvärdena under de flikar jag inte tar upp här.

Station

Under fliken "Station" matar man in information om sitt system; namn, adress, origin och flaggor. Fyll i det som är relevant för ditt system.

Nodes

Under fliken "Nodes" matar man in sk "nodelist overrides". Det är detta som gör att man inte behöver en nodelist om man kör Argus som pointsysten och bara pollar från en eller några bossar. Argus tittar först här innan den försöker hämta adressen från en nodelist. Här matar du in fidonetadressen till din/dina bossar, IP-adress till bossen, vilken metod som skall användas och vilka flaggor som gäller. Den sträng som finns i exemplet är den jag använder för att polla från Singularity BBS och den fungerar bra. Där det står "BINKP" i exemplet kan man lika gärna skriva "TELNET" om man vill använda det protokollet istället, under förutsättning att bossen stödjer det. Symboliska IP-adresser måste skrivas inom citationstecken (t.ex. "boss.fido.net") och om speciella portar skall användas så läggs det till efter IP-adressen med ett understreck mellan (t.ex. 193.44.211.122_6700). Mer om detta finns i hjälpen.

Polls

På Config-menyn finns ett alternativ som heter "Polls". Alternativet används för att få Argus att polla post från bossen med jämna mellanrum om man som jag sitter på fast lina. Om man använder en uppringd internetuppkoppling så är det nog mer naturligt att polla posten manuellt, detta behandlas nedan.

I fältet till vänster matar man in intervallen i Cron-format (mer om detta i hjälpen) och i det andra fältet matar man in boss-adressen. Inställningen nedan pollar en gång i timmen, en minut över hel timme, men man kan polla så ofta eller sällan man vill, med reservation för att bossen kan ha synpunkter om man pollar för ofta. Jag råkade själv ställa den på en gång i minuten när jag testade funktionen första gången, och gick sedan på bio och var borta i flera timmar, vilket resulterade i ett ganska syrligt netmail från min favoritsysop. ;-) Ställ in det med vett och eftertanke, det är bra om andra kan komma till att polla också. ;-)

Att polla post

I menyn "Poll" finns ett alternativ som heter "Create poll" (alternativt kan man klicka på den lilla blå telefonen längst ner till vänster eller trycka F5). Denna funktion "ringer upp" bossen över nätet och hämtar och/eller lämnar post. I rutan fyller man i sin boss adress och trycker OK, så kopplar Argus upp. Argus pollar automatiskt inom ett par minuter om den hittar post i outbound, så om man har exporterat post från FDAPX så behöver man inte polla manuellt om bara Argus är igång, det sköter Argus själv.

FDAPX

Installationen och konfigurationen av FDAPX är förhållandevis självförklarande, så det skall jag inte gå närmare in på, men hur man använder det tillsammans med Argus kan vara lite trixigt.

Inställningar

Det enda man behöver ändra i FDAPX för att det skall fungera tillsammans med är från vilken sökväg den skall importera post. På menyn "Alternativ" finns ett alternativ som heter "System". Under fliken "Kataloger" sätter man "Mottagna filer" till Argus "IN", i mitt fall C:\Program\Internet\Argus\In.

Importera post

När man nu väljer "Importera post" tar FDAPX paketen i Argus "IN" och importerar dem i meddelandedatabasen precis som om man hade pollat med FDAPX som vanligt med modem. Sen är det bara att läsa och skriva.

Exportera post

När man har skrivit netmail eller inlägg i möten så skall de ju skickas också, och det är här det blir lite pilligt. När man kör "Exportera post" Från FDAPX meny "Tjänster" så packas allt som skall skickas ihop i en fil som heter ########.qqq (där ######## är ett unikt nummer baserat på datum och tid tror jag) och ligger direkt i FDAPX egen rotkatalog, i mitt fall C:\Program\Internet\Fdapx. Dessa qqq-filer kan Argus inte hantera eftersom de inte följer Binkley-standarden.

Filen/filerna som skapas måste först döpas om till *.pkt, flyttas till Argus Outbound och sedan måste en *.clo-fil skapas för att Argus skall veta vart filerna skall skickas. Gamla filer måste dessutom tas bort, annars skickas de igen.

Tidigare löste jag detta genom att köra en batchfil (.bat) varje gång jag exporterat post från FDAPX, men nu har Jesper Sörensen, min boss och tillika sysop på Singularity, gjort ett alldeles utmärkt program som sköter detta; apx2bso.

apx2bso

Apx2bso är ett litet program som sköter flyttning och namnändring av paketfilerna från FDAPX, samt skapar den .clo-fil som Argus behöver. Programmet använder sig av en konfigurationsfil som innehåller bossens fidoadress och sökvägar till FDAPX och Argus Outbound.

Konfigurationsfilen

Min konfigurationsfil heter 204_254.cfg (eftersom jag pollar singularity som ligger på 2:204/254) och ser ut så här:

--- 204_254.cfg ---

; OBS! Alla rader som börjar med semikolon ignoreras
; BOSS = Bossens adress
; FDAPX = Sökväg till FDAPX
; OUTBOUND = Sökväg till Argus out-katalog

boss = 2:204/254
fdapx = c:\program\internet\fdapx
outbound = c:\program\internet\argus\out

--- 204_254.cfg ---

Att köra apx2bso

Programmet tar namnet på konfigurationsfilen som argument, och utan det händer inget. För att köra apx2bso med ovanstående konfigurationsfil (som ligger i samma katalog som programmet) använder jag kommandoraden:

C:\Program\Internet\apx2bso\apx2bso.exe 204_254.cfg

Denna kommandorad kan antingen köras manuellt eller stoppas in som kommando i en genväg som man dubbelklickar på varje gång man exporterat post frånFDAPX. Alternativt kan man använda någon sorts scheduler (program som kör kommandon eller program vid vissa tider eller vissa intervaller) för att köra kommandot automatiskt, t.ex. en gång i timmen.

Installation

Ladda hem apx2bso.exe Apx2bso och ett exempel på en konfigurationsfil kan laddas ner här (självuppackande zipfil, 64 KB).

Skapa en katalog, t.ex c:\program\apx2bso\, och packa upp arkivet i den. Öppna exempel.cfg i t.ex. notepad och ändra så att det överensstämmer med ditt system. Döp gärna om filen till något vettigare. ;-) Skapa sedan en genväg på skrivbordet som pekar på apx2bso, med namnet på konfigurationsfilen som argument (se ovan).

Voila! Nu är det bara att dubbelklicka på genvägen varje gång du exporterat post från FDAPX.

Övrigt

Jag hoppas att denna lilla guide kan hjälpa iaf någon att lättare få tillgång till Fidonet. Jag tar gärna emot förslag på hur jag kan förbättra den eller göra det här dokumentet lättare att förstå. Mailadressen hittar ni här nedanför, det är bara att skriva.

Ett stort tack till Jesper Sörensen för hans fina jobb med apx2bso, och för att han stod ut med mitt tjat och gnäll under utvecklingen.

 

© 2000 Patrik Sjöstrand / Uppdaterad av Håkan Andersson 2001-08-06.