I Fidonet Sverige (finns det fler?) har det blivit tradition att nån varje sommar ställer sig upp och anordnar ett spektakel som kallas SupCon.
Såvitt jag vetTManordnade dåvarande RC jonny bergdahl det första spektaklet i Jönskvarna 1995. Med lite trixande genom kryphålen i Genevekonventionen lyckades han få SÄPOs tillstånd att göra om konststycket till 1996. Eftersom ett av lagen fuskade ovanligt mycket fick de som straff anordna årets upplaga av de O-olympiska Spelen. Oansvarig för hela spektaklet 1997 var Henke Frodeen.SupConsidorna smäcks ihop av Rickard Olsson,
   Kompleterad av Håkan Andersson med länkar till Peter Karlsson.
Surfing är en vattensport! Fram för mer smurfning på nätet!